Meer projecten

Programmamanagement Zorgtaak Waterkeringen

Zorgtaak. Dat is de wettelijke taak om de primaire waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor preventief onderhoud en beheer te zorgen. Voor een goede invulling van deze zorgplicht moet er continu inzicht zijn in de feitelijke toestand van de waterkering. Het waterschap streeft naar de ambitie na om ‘continu helder, zichtbaar en aantoonbaar te kunnen maken wat de veiligheid en het handelingsperspectief is’. Het doel van het project is om d.m.v. deelprojecten de verschillende aspecten van de ambitie in samenhang te realiseren, waarbij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de invulling van de zorgplicht zoals Waterschap Drents Overijsselse Delta dat voor ogen heeft, als model hanteert bij de verdere vormgeving en inhoud van het toezicht. Hierbij werkt het waterschap intensief samen met Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: een ieder vanuit een eigen koers maar wel gericht op het delen van opgedane kennis en ervaring. 

Max maakte deel uit van het twee-koppige programmamanagement. Hij was verantwoordelijk voor de deelprojecten Communicatie en PR, ontwikkelde in dit kader samen met Wakker Mens/Bestwerk de campagnefilm "Zorgtaak Waterkeren", joeg de (externe) samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Rivierenland aan, bepaalde samen met de directies van deze waterschappen het ambitieniveau van de samenwerking en de wijze van samenwerking, introduceerde risicomanagement binnen het programma zorgplicht, dacht mee in het ontwikkelen en optimaliseren van de (primaire) werkprocessen waterveiligheid, schreef de stakeholderanalyse en droeg bij in de dagelijkse aansturing van het programma dat bestond uit 8 deelprojecten en dito projectleiders. 

Derk-Jan Sluiter, programmamanager Waterschap Drents Overijsselse Delta bij de evaluatie van het project: "Max heeft een flinke impuls gegeven aan de zorgtaak voor waterkeringen bij het waterschap. Hij brengt op zijn eigen creatieve wijze inhoud, proces en mensen samen – en dat is precies wat de zorgtaakontwikkeling nodig heeft"
 
Voor meer informatie over het programma Zorgtaak Waterkeringen en Max zijn rol en inzet? Neem contact op met Max. 

 

 

 

 

Logo campagne Weet van Waterkeren Artikel Zorgplicht Werksesse Assetmanagement Werksessie met werkvorm voetbal Ontwikkeling Risicomanagement in programma Erik Wagener (WDDOD) op Inspectiedag Waterkeringen (2015)

Meer projecten

TOP