Meer projecten

Workshop Implementatie Nieuwe Normering

Het doel van de workshop: komen tot een resultaat waarbij waterschappen concrete handvaten krijgen aangereikt en onderlinge inspiratie opdoen om richting te geven aan hun eigen implementatiestrategie Nieuwe Normering. Er moet een versnelling op gang worden gebracht waarop de themagroep Nieuwe Normering ook in volgende overlegmomenten en vergaderingen op voort kan borduren.

Naast een succesvolle workshop is eind juli naar tevredenheid van de Unie van Waterschappen het eindrapport opgeleverd. De basis van dit eindrapport bestaat uit een drietal factsheets van geanalyseerde primaire waterveiligheidsprocessen. Wat betekent de nieuwe normering voor deze processen? Wat moet er nog gedaan of nader onderzocht worden? En wat zou de eerste actie voor een waterschap kunnen zijn om hiermee aan de slag te gaan?  Verder bestaat het rapport uit een aantal concrete conclusies en zijn aanbevelingen geformuleerd die door de themagroep Nieuwe Norming als fundament voor de volgende overleggen kan worden toegepast. Het rapport is op verzoek beschikbaar bij de Unie van Waterschappen. 

In de evaluatie is door de Unie van Waterschappen (mw. ir. J. van den Bos- Scholtens) de samenwerking tussen opdrachtnemers (Nelleke en Max) en opdrachtgevers als volgt samengevat: " Max & Nelleke zijn betrouwbare, gedreven en deskundige adviseurs die op een creatieve wijze een inspirerende workshop kunnen organiseren". Het proces en eindresultaat werd beoordeeld met een 8. 

mini rapport NN Beste Spreuk Contest!

Meer projecten

TOP