Meer projecten

Interim Waterdrager (adviseur Water en Gebiedsontwikkeling)

In de periode van oktober 2016 tot en met juni 2017 zet ik me in voor:

  • Het in samenhang brengen van wateropgaven met andere beleidsdomeinen zoals natuur, wonen en energie.
  • Het signaleren, creëren en benutten van kansen om provinciale doelen te koppelen met ambities van provinciale partners.
  • Het vroegtijdig herkennen van politiek gevoelige onderwerpen en het op het juiste niveau te agenderen.
  • Ontwikkelde kennis en ervaring vanuit het programma IJssel-Vechtdelta richting de eenheid R&B te brengen.
  • Het op basis van kennis en ervaringen initiëren (en bijdragen) aan nieuwe ontwikkelingen samen met onze partners
  • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan projecten waar een provinciaal belang geborgd moet worden.
  • Het zowel op proces als inhoud leggen van verbindingen tussen uiteenlopende beleidsterreinen
  • Het met creativiteit en vernieuwingskracht bij elkaar brengen van provinciale wateropgaven in het ruimtelijk-fysieke domein.
  • Bijdragen aan het opzetten van het provinciale programma Klimaatadaptatie. 

Meer projecten

TOP