Meer projecten

Werksessie Wettelijke beoordeling Waterkeringen

De opdracht van de directie van Waterschap Drents Overijsselse Delta was bij de start helder. Erik Wagener: "Maak een eerste aanzet met deskundigen

binnen het waterschap om te komen tot een plan. Een (proces)plan waarbij we weten wat we als waterschap in 2016 moeten doen om in 2017 goed

beslagen ten ijs te komen of - en dat mag ook- goed uit de startblokken te kunnen vertrekken". De geschetste metafoor van de sport pastte ons

goed: atletiek als sport en de atleet als uitvoerende werd de herkenbare rode lijn in de interactieve werksessie. Want helder mag zijn: de wedstrijd

wordt gemaakt in de training en voorbereiding en begint in de kleedkamer. En dat geldt ook voor een nieuwe manier van werken en organiseren

binnen het waterschap.

 

Op het districtskantoor van Rouveen begeleidde Max in maart 2016 deze sessie. Tim, Nelleke, Bert, Maurits, Sanne, Barry, Derk-Jan, Jeroen, Jos

en Margreet werd bij de start van de sessie het perspectief geschetst. Max stelt: "We richten ons op het toetsen van dijkring 53. En wel op basis

van de nieuwe systematiek. Wat is er dan nodig om in 2017 hiermee te starten?". Vervolgens werd vanuit drie thema’s op basis van een

interactieve werkvorm nagedacht over producten die in 2016 worden (door)ontwikkeld. De thema's waren:

  • Informatievoorziening.
  • Kennis & kunde.
  • Instrumentontwikkeling.

Bovenstaande thema’s zijn na de werksessie verder uitgewerkt in een procesplan en met het management besproken. Eind 2015 werd het procesplan

gepresenteerd aan de directie van het waterschap.

Wil je meer weten over de aanpak, proces en de strategie, neem dan gerust contact met Max op. 

Sessie november 2015 Rouveen 1 Sessie november 2015 Rouveen 2

Meer projecten

TOP