Meer projecten

Projectleider voorverkenning HWBP dijkversterking Kop van de Betuwe

Het waterschap en de provincie Gelderland hebben besloten het experiment "voorverkenning Omgeving" uit te voeren. Het resultaat is een spoorboekje hoe voorverkenningen omgeving uit te voeren (incl lessons learned) en een advies aan het management van het waterschap over meekoppelkansen en samenstelling IPM team dijkversterking. Op basis van het advies kan het waterschap en provincie vroegtijdig zelf, én met regionale partners verkennen of er verbindingen mogelijk zijn met andere opgaven. 

Max treedt op als projectleider en wordt daarbij nauw ondersteund door Jeroen Haas. Kwartiermakers voor de verkenning zijn Danny Witte (Waterschap Rivierenland) en Frederike Lautenbach (Provincie Gelderland).  

Meer projecten

TOP