Meer projecten

Regieteam 'meekoppelkansen' Waterveiligheid en Ruimte

Waterschap Rivierenland (WSRL) richt zich niet alleen op het vergroten van de veiligheid maar ziet de dijkversterking ook als een vliegwiel voor het realiseren van sociaaleconomische meerwaarde in het gebied en een mooier Rivierenland. Het gaat daarbij om de dijkversterking goed (landschappelijk en stedenbouwkundig) in te passen c.q. de nadelige gevolgen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit te beperken of te compenseren. Daarnaast gaat het om meekoppelen waarbij het HWBP de waterveiligheidsopgave zoveel mogelijk wil verbinden met andere ruimtelijke ambities, zoals voor natuur, cultuur, recreatie en bouwen. Geselecteerde kansrijke meekoppelprojecten zijn onderdeel van de verkenningsscope. Dit kan leiden tot een VKA dat meerdere doelen dient, mits hierover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt met andere publieke of private partijen.

De combinatie van MPRO Adviseurs en IDZRD is van toegevoegde waarde voor het kernteam vanwege de sturing op het proces en het leveren van ruime inhoudelijk deskundigheid om het raakvlak waterveiligheid en ruimte. 

Meer projecten

TOP