Meer projecten

Heisessie Dijkversterking GoWa

Recent is onderzocht welke delen van het dijktraject Gorinchem - Waardenburg daadwerkelijk verbetert moeten worden om aan de veiligheidsdoelstellingen te kunnen voldoen: de oorspronkelijke dijkversterkingsopgave van 23 kilometer werd vergroot met 9 kilometer. Het betekent onder meer dat het huidige plan (april 2014) aangescherpt moet worden. Er moet een nieuwe koers worden bepaald en uitgezet.

Max is  gevraagd een tweedaagse sessie met het kernteam van Waterschap Rivierenland te ontwikkelen en te begeleiden.

Het waterschap had op voorhand een aantal belangrijke voorwaarden wat de heisessie moest opleveren. Deze waren:

  • Het maken van een aanzet richting PvA 2.0.
  • Het scherp krijgen van de producten voor de verkenningsfase.
  • Komen tot een aanzet van een productenstroomschema met als doel raakvlakken en afhankelijkheden te ontdekken.
  • Aanzet tot het maken van werkpakketten (wie, wat, hoeveel tijd, hoeveel geld, toleranties)
  • Het maken van een WBS of eerste aanzet daartoe.
  • Het kennismaken met samenwerkingmogelijkheden (alliantievorming) marktpartijen en het ervaring opdoen met partijen die dit al eerder hebben gedaan.
  • Integreren van deze opgedane kennis richting een PvA 2.1
  • De handen uit de mouwen en.....het moest leuk zijn. 

Het werd een succesvolle dag. Op een externe locatie in Den Dolder is gelachen en hard gewerkt. Er is mede dankzij de bijdrage van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de alliantie Amstelspoor (samenwerkingsverband van ProRail en BAM) flink stilgestaan bij de succes- en faalfactoren van een vergaande samenwerking tussen publieke en privatepartijen in de verkenningsfase van -in dit geval- een dijkversterkingsproject. Het project heeft uiteindelijk ook geleidt tot een samenwerking in alliantievorm. Een mooi resultaat!

Quote: Gert-Jan Goelema, projectmanager Waterschap Rivierenland: "We kijken met een goed gevoel terug op de heisessie 'projectstartup en alliantievorming dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg' die Max voor ons projectteam organiseerde. Max heeft bijgedragen aan een nog beter teamgevoel en een goede stap in het maken van vervolgstappen in het project. Goed werk!”.

 

Meer projecten

TOP