Meer projecten

Adviseur omgeving meekoppelkansen dijkversterking Zwolle - Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil haar waterveiligheidsopgave zoveel mogelijk verbinden aan andere opgave en ambities. Om deze ‘meekoppelkansen’ te realiseren met het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst hebben zes overheden een gezamenlijke ambitie uitgesproken en een spoorboek opgesteld. Belangrijk onderdeel van het spoorboek is om meekoppelkansen stapsgewijs uit te werken en om afspraken te maken om zoveel mogelijk kansen te verzilveren. De kansrijke meekoppelkansen worden in 2018 samen met de kansrijke alternatieven verder uitgewerkt (ontwerp, MER en kostenraming).

Max treedt op als adviseur van de omgevingsmanager en is verantwoordelijk voor het verder brengen van de meekoppelkansen op het dijkversterkingstraject Zwolle – Olst. Hij is -als het gaat om de meekoppelkansen en gebiedsontwikkelingen- dé gesprekspartner voor de gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Max jaagt hierbij deze partijen aan en helpt waar nodig. Kenmerkend voor het project en Max zijn rol is: soms prikken (om zaken in gang te zetten), soms (strategisch) even op de handen zitten. Max zijn gedrevenheid, openheid en samenwerkingsgezindheid maakt dat belanghebbende partijen hun beste beentje voor zetten.

Meer projecten

TOP