Meer projecten

Adviseur, lid kernteam en mede-auteur Regionaal Adaptatie Plan

Overijssel ziet er in 2050 heel anders uit als gevolg van klimaatverandering, daar kunnen we vanuit gaan. We weten dat als gevolg van klimaatverandering via onze beken, rivieren en weteringen steeds meer water door de provincie krijgen en dat de kans dat Overijsselse steden minder leefbaar worden door meer wateroverlast en hittestress, wordt vergroot. Ook wordt de kans op gezondheidsrisico’s bij extreme hitte vergroot met als gevolg meer zieken en meer ziekenhuisopnames. Het wordt natter, droger, warmer en de zeespiegel stijgt. 

Wordt het dan minder prettig wonen, werken en te recreëren Overijssel? We weten het niet zeker maar het zou zo maar kunnen. Dit pleit er in ieder geval voor dat we nu goed nadenken over hoe we ons platteland en onze steden richting 2050 klimaatbestendig in kunnen richten of op z’n minst daar een afweging in te maken. Leefbaarheid en economische vitaliteit is tenslotte voor iedereen een gemeengoed en een recht.

Stappen zetten in deze transitie gaat niet vanzelf: daar moeten we nu mee starten en daarin is samenwerking met partners, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven essentieel. Wat nu goed gaat blijven we goed doen en waar gaten vallen helpen en stimuleren we elkaar. 

De provincie Overijssel heeft daarom het initiatief genomen om te komen met een gemeenschappelijk, provincie overstijgend plan. Een Regionaal Adaptatie Plan dat inspireert, uitdaagt en stimuleert tot actie. 

Max schreef samen met een team van specialisten en alle klimaatbelanghebbenden -als een van de eerste provincies in Nederland- een Regionale Adaptatie Plan.

 

 

Meer projecten

TOP